51109 รายการที่ 10 ตอนที่ 4 การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเก็บปัสสาวะและอุจจาระส่งตรวจ

Home / สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 51109 รายการที่ 10 ตอนที่ 4 การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเก็บปัสสาวะและอุจจาระส่งตรวจ
19 มกราคม 2566 | 0:00 | 706 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ