52315 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 เทคนิคและขั้นตอนการซักประวัติ

Home / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 52315 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 เทคนิคและขั้นตอนการซักประวัติ
12 มีนาคม 2567 | 0:00 | 380 | 0 |

52315 การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

แชร์ :

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ