15337 รายการที่ 6 ตอนที่ 3 แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประยุกต์ใช้ในเกษตรกรรม

Home / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 15337 รายการที่ 6 ตอนที่ 3 แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประยุกต์ใช้ในเกษตรกรรม
25 มกราคม 2567 | 0:00 | 468 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ