32726 รายการที่ 9 ตอนที่ 3 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์ทางนวัตกรรม

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32726 รายการที่ 9 ตอนที่ 3 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์ทางนวัตกรรม
12 ธันวาคม 2566 | 0:00 | 506 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ