81712 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 หลักการพื้นฐานและพัฒนาการของสิทธิมนุษยชน

Home / สาขาวิชารัฐศาสตร์ / 81712 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 หลักการพื้นฐานและพัฒนาการของสิทธิมนุษยชน
1 ธันวาคม 2565 | 0:00 | 518 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ