80212 การบริการการปกครอง การบริหารจัดการสมัยใหม่และระบบสารสนเทศในการบริหารภาครัฐ

Home / สาขาวิชารัฐศาสตร์ / 80212 การบริการการปกครอง การบริหารจัดการสมัยใหม่และระบบสารสนเทศในการบริหารภาครัฐ
10 มิถุนายน 2565 | 0:00 | 424 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ