สอนเสริม 41463 หน่วยที่ 12 นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน

Home / สาขาวิชานิติศาสตร์ / สอนเสริม 41463 หน่วยที่ 12 นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน
15 ธันวาคม 2564 | 0:00 | 1107 | 0 |

สอนเสริม 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล

แชร์ :

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ