80202 รายการที่ 9 ตอนที่ 2 การสร้างอิทธิพลและอำนาจต่อรองในกระบวนการนโยบาย

Home / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 80202 รายการที่ 9 ตอนที่ 2 การสร้างอิทธิพลและอำนาจต่อรองในกระบวนการนโยบาย
4 เมษายน 2566 | 0:00 | 933 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ