58711 รายการที่ 5 ตอนที่ 4 การจัดการและการประเมินผลการเงินในโรงพยาบาล

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 58711 รายการที่ 5 ตอนที่ 4 การจัดการและการประเมินผลการเงินในโรงพยาบาล
27 พฤษภาคม 2567 | 0:00 | 371 | 0 |
แชร์ :

58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 58711 รายการที่ 5 ตอนที่ 4 การจัดการและการประเมินผลการเงินในโรงพยาบาล

วิดิโอที่เกี่ยวข้องวิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ