99424 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงลึก

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 99424 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงลึก
21 มีนาคม 2567 | 0:00 | 361 | 0 |
แชร์ :

99424 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Keyword : 99424 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงลึก

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ