33456 รายการที่ 6 ตอนที่ 4 วิธีการจัดการผลปฏิบัติงานแบบดั้งเดิม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33456 รายการที่ 6 ตอนที่ 4 วิธีการจัดการผลปฏิบัติงานแบบดั้งเดิม
1 กุมภาพันธ์ 2567 | 0:00 | 299 | 0 |
แชร์ :

33456 เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33456 เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รายการที่ 6 ตอนที่ 4 วิธีการจัดการผลปฏิบัติงานแบบดั้งเดิม

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ