99322 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์และกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99322 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์และกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
19 มิถุนายน 2567 | 0:00 | 160 | 0 |
แชร์ :

99322 องค์กรดิจิทัลและการบริหารจัดการ
 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99322 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์และกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ