97320 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97320 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน
18 มิถุนายน 2567 | 0:00 | 164 | 0 |
แชร์ :

97320 นวัตกรรมการออกแบบ และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97320 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ