99322 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99322 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
6 มิถุนายน 2567 | 0:00 | 316 | 0 |
แชร์ :

99322 องค์กรดิจิทัลและการบริหารจัดการ
 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99322 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ