32754 รายการที่ 4 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค และตลาดผู้บริโภค

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32754 รายการที่ 4 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค และตลาดผู้บริโภค
18 เมษายน 2567 | 0:00 | 189 | 0 |
แชร์ :

32754 การจัดการการบริการ การจัดการการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32754 การจัดการการบริการ การจัดการการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ รายการที่ 4 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ