99410 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติงกับงานบริการด้านธุรกิจ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99410 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติงกับงานบริการด้านธุรกิจ
25 มีนาคม 2567 | 0:00 | 292 | 0 |
แชร์ :

99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม รายการที่ 15 ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติงกับงานบริการด้านธุร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ