41461 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 ความเป็นมา แนวความคิด เจตนารมณ์และความหมายของข้อมูล

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิติศาสตร์ / 41461 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 ความเป็นมา แนวความคิด เจตนารมณ์และความหมายของข้อมูล
12 มีนาคม 2567 | 0:00 | 376 | 0 |
แชร์ :

41461 กฎหมายปกครอง

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิติศาสตร์
Keyword : 41461 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 ความเป็นมา แนวความคิด เจตนารมณ์และความหมายของข้อมูล

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ