41461 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิติศาสตร์ / 41461 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย
11 มีนาคม 2567 | 0:00 | 370 | 0 |
แชร์ :

41461 กฎหมายปกครอง

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิติศาสตร์
Keyword : 41461 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ