41461 รายการที่ 3 ตอนที่ 5 การจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลักการกระจายอำนาจตามบริการหรือตามภารกิจฯ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิติศาสตร์ / 41461 รายการที่ 3 ตอนที่ 5 การจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลักการกระจายอำนาจตามบริการหรือตามภารกิจฯ
27 กุมภาพันธ์ 2567 | 0:00 | 435 | 0 |
แชร์ :

41461 กฎหมายปกครอง
 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิติศาสตร์
Keyword : 41461 กฎหมายปกครอง รายการที่ 3 ตอนที่ 5 การจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลักการกระจายอำนาจตามบริการหรือตามภารกิจฯ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ