99410 รายการที่ 2 ตอนที่ 4 มาตรฐานและตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย 5G

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99410 รายการที่ 2 ตอนที่ 4 มาตรฐานและตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย 5G
6 กุมภาพันธ์ 2567 | 0:00 | 272 | 0 |
แชร์ :

99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม รายการที่ 2 ตอนที่ 4 มาตรฐานและตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานของเทคโนโลยีการสื่อสาร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ