99410 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 การรวมระบบการสื่อสารโครงข่าย 6G และการสื่อสารผ่านดาวเทียม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99410 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 การรวมระบบการสื่อสารโครงข่าย 6G และการสื่อสารผ่านดาวเทียม
28 ธันวาคม 2566 | 0:00 | 498 | 0 |
แชร์ :

99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม รายการที่ 5 ตอนที่ 2 การรวมระบบการสื่อสารโครงข่าย 6G และการสื่อสารผ่านดาวเทียม

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ