91470 รายการที่ 14 ตอนที่ 3 การส่งเสริม การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 91470 รายการที่ 14 ตอนที่ 3 การส่งเสริม การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3 กุมภาพันธ์ 2566 | 0:00 | 150 | 0 |
แชร์ :

91470 ภูมิปัญญา การจัดการและการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 91470 ภูมิปัญญา การจัดการและการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร รายการที่ 14 ตอนที่ 3 การส่งเสริม การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ