96102 รายการที่ 12 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสถิติศาสตร์อิงพารามิเตอร์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 96102 รายการที่ 12 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสถิติศาสตร์อิงพารามิเตอร์
27 มกราคม 2566 | 0:00 | 758 | 0 |
แชร์ :

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
Keyword : 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการที่ 12 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสถิติศาสตร์อิงพารามิเตอร์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ