50101 หน่วยที่ 3 ตอนที่ 4 แสง เสียง การสั่นสะเทือนและความร้อน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 50101 หน่วยที่ 3 ตอนที่ 4 แสง เสียง การสั่นสะเทือนและความร้อน
1 กรกฎาคม 2564 | 0:00 | 625 | 0 |
แชร์ :

50101 หน่วยที่ 3 ตอนที่ 4 แสง เสียง การสั่นสะเทือนและความร้อน 

 

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 3 ตอนที่ 4 แสง เสียง การสั่นสะเทือนและความร้อน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ