13315 รายการที่ 6 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมตาดาตาในการสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัล

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 13315 รายการที่ 6 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมตาดาตาในการสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัล
3 พฤษภาคม 2567 | 0:00 | 351 | 0 |
แชร์ :

13315 การสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Keyword : 13315 รายการที่ 6 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมตาดาตาในการสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัล

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ