94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
28 สิงหาคม 2565 | 0:00 | 1134 | 0 |
แชร์ :

94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร

สื่อประเภท : Fm Sukhothai
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ