17719 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 รูปแบบการให้บริการที่ปรึกษาด้านการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองฯ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 17719 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 รูปแบบการให้บริการที่ปรึกษาด้านการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองฯ
21 พฤษภาคม 2567 | 0:00 | 330 | 0 |
แชร์ :

17719 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 17719 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 รูปแบบการให้บริการที่ปรึกษาด้านการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองฯ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ