17719 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 การสื่อสารเพื่อบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารเชิงประเด็นทางการเมืองฯ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 17719 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 การสื่อสารเพื่อบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารเชิงประเด็นทางการเมืองฯ
4 เมษายน 2567 | 0:00 | 462 | 0 |
แชร์ :

17719 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 17719 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 การสื่อสารเพื่อบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารเชิงประเด็นทางการเมืองฯ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ