17719 รายการที่ 9 ตอนที่ 3 แนวคิดการการบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารในการพัฒนาองค์กรทางการเมืองฯ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 17719 รายการที่ 9 ตอนที่ 3 แนวคิดการการบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารในการพัฒนาองค์กรทางการเมืองฯ
28 มีนาคม 2567 | 0:00 | 589 | 0 |
แชร์ :

17719 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 17719 รายการที่ 9 ตอนที่ 3 แนวคิดการการบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารในการพัฒนาองค์กรทางการเมืองฯ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ