17719 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 กระบวนการจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤตทางการเมืองฯ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 17719 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 กระบวนการจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤตทางการเมืองฯ
27 มีนาคม 2567 | 0:00 | 560 | 0 |
แชร์ :

17719 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 17719 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 กระบวนการจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤตทางการเมืองฯ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ