99410 รายการที่ 13 ตอนที่ 2 แพลตฟอร์มไอโอทีและการวิเคราห์ข้อมูล

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99410 รายการที่ 13 ตอนที่ 2 แพลตฟอร์มไอโอทีและการวิเคราห์ข้อมูล
25 มีนาคม 2567 | 0:00 | 234 | 0 |
แชร์ :

99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม รายการที่ 13 ตอนที่ 2 แพลตฟอร์มไอโอทีและการวิเคราห์ข้อมูล

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ