93471 รายการที่ 14 ตอนที่ 3 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 93471 รายการที่ 14 ตอนที่ 3 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
12 มีนาคม 2567 | 0:00 | 310 | 0 |
แชร์ :

93471 เกษตรกรรมยั่งยืน

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 93471 รายการที่ 14 ตอนที่ 3 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ