33728 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 การออกแบบการวัด (Measurement design)

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33728 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 การออกแบบการวัด (Measurement design)
6 มีนาคม 2567 | 0:00 | 356 | 0 |
แชร์ :

33728 สถิติเพื่อการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์     

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33728 สถิติเพื่อการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ รายการที่ 3 ตอนที่ 2 การออกแบบการวัด (Measurement design)

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ