52315 รายการที่ 12 ตอนที่ 3 กรณีตัวอย่างการจัดการบริการการดูแลระยะยาวและการจัดบริการ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 52315 รายการที่ 12 ตอนที่ 3 กรณีตัวอย่างการจัดการบริการการดูแลระยะยาวและการจัดบริการ
28 กุมภาพันธ์ 2567 | 0:00 | 320 | 0 |
แชร์ :

52315 การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 52315 การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ รายการที่ 12 ตอนที่ 3 กรณีตัวอย่างการจัดการบริกา

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ