91365 รายการที่ 8 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91365 รายการที่ 8 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตร
12 กุมภาพันธ์ 2567 | 0:00 | 427 | 0 |
แชร์ :

91365 การจัดการสิ่งแวดล้อม

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91365 การจัดการสิ่งแวดล้อม รายการที่ 8 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ