33456 รายการที่ 6 ตอนที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และวัตถุประสงค์การจัดการผลปฏิบัติงาน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33456 รายการที่ 6 ตอนที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และวัตถุประสงค์การจัดการผลปฏิบัติงาน
1 กุมภาพันธ์ 2567 | 0:00 | 376 | 0 |
แชร์ :

33456 เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 3345 เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รายการที่ 6 ตอนที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และวัตถุประสงค์การจัดการผลปฏิบั

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ