15307 รายการที่ 11 ตอนที่ 1 สื่อมวลชนกับสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 15307 รายการที่ 11 ตอนที่ 1 สื่อมวลชนกับสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
31 มกราคม 2567 | 0:00 | 464 | 0 |
แชร์ :

15307 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 15307 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล รายการที่ 11 ตอนที่ 1 สื่อมวลชนกับสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ