15307 รายการที่ 5 บทบาทของประชาสังคมต่อการส่งเสริมจริยธรรมสื่อสารมวลชน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 15307 รายการที่ 5 บทบาทของประชาสังคมต่อการส่งเสริมจริยธรรมสื่อสารมวลชน
30 มกราคม 2567 | 0:00 | 397 | 0 |
แชร์ :

15307 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 15307 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล รายการที่ 5 บทบาทของประชาสังคมต่อการส่งเสริมจริยธรรมสื่อสารมวลชน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ