15307 รายการที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมของสื่อมวลชน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 15307 รายการที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมของสื่อมวลชน
24 มกราคม 2567 | 0:00 | 497 | 0 |
แชร์ :

15307 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 15307 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล รายการที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมของสื่อมวลชน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ