15307 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 สิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารและการแสดงความคิดเห็น

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 15307 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 สิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารและการแสดงความคิดเห็น
24 มกราคม 2567 | 0:00 | 402 | 0 |
แชร์ :

15307 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล
 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 15307 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล รายการที่ 2 ตอนที่ 1 สิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารและการแสดงความคิดเห็น

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ