33456 รายการที่ 12 ตอนที่ 3 การบริหารผู้มีความสามารถสูงในภาครัฐต่างประเทศ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33456 รายการที่ 12 ตอนที่ 3 การบริหารผู้มีความสามารถสูงในภาครัฐต่างประเทศ
2 มกราคม 2567 | 0:00 | 412 | 0 |
แชร์ :

33456 เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33456 เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ