92311 รายการที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 92311 รายการที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
27 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 738 | 0 |
แชร์ :

92311 การจัดการสหกรณ์และธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 92311 การจัดการสหกรณ์และธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์ รายการที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ