60340 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลให้แรงงานไทยนิยมไปทำงานต่างประเทศ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60340 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลให้แรงงานไทยนิยมไปทำงานต่างประเทศ
14 กรกฎาคม 2566 | 0:00 | 714 | 0 |
แชร์ :

60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ