32735 รายการที่ 5 ตอนที่ 3 ตัวอย่างหัวข้องานวิจัยที่ 2

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32735 รายการที่ 5 ตอนที่ 3 ตัวอย่างหัวข้องานวิจัยที่ 2
28 มิถุนายน 2566 | 0:00 | 594 | 0 |
แชร์ :

32735 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการดำเนินงาน

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32735 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการดำเนินงาน ตอนที่ 3 การวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ การปฏิบัติงานของพนักงาน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ