91369 รายการที่ 12 ตอนที่ 3 นวัตกรรมด้านระบบการจัดการทุนเพื่อการเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 91369 รายการที่ 12 ตอนที่ 3 นวัตกรรมด้านระบบการจัดการทุนเพื่อการเกษตร
19 มิถุนายน 2566 | 0:00 | 611 | 0 |
แชร์ :

91369 นวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 91369 นวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ