13731 รายการที่ 1 ตอนที่ 4 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและสำนักฯ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 13731 รายการที่ 1 ตอนที่ 4 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและสำนักฯ
23 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 970 | 0 |
แชร์ :

13731 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการสารสนเทศ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Keyword : 13731 ตอนที่ 4 การจัดการ ข้อมูล สารสนเทศ ความมั่นคง ความปลอดภัย ระบบ สารสนเทศ สำนักงาน ที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ