99714 รายการที่ 6 ตอนที่ 4 กรณีศึกษาการใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับระบบไซเบอร์กายภาพในสถานการณ์จริง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99714 รายการที่ 6 ตอนที่ 4 กรณีศึกษาการใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับระบบไซเบอร์กายภาพในสถานการณ์จริง
28 มีนาคม 2566 | 0:00 | 623 | 0 |
แชร์ :

99714 ระบบไซเบอร์กายภาพและการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99714 รายการที่ 6 ตอนที่ 4 กรณีศึกษาการใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับระบบไซเบอร์กายภาพในสถานการณ์จริง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ