80410 รายการที่ 13 ตอนที่ 3 การศึกษาผู้นำสำหรับนักรัฐศาสตร์: กรณีศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 80410 รายการที่ 13 ตอนที่ 3 การศึกษาผู้นำสำหรับนักรัฐศาสตร์: กรณีศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย
23 มีนาคม 2566 | 0:00 | 996 | 0 |
แชร์ :

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ รายการที่ 13 ตอนที่ 3 การศึกษาผู้นำสำหรับนักรัฐศาสตร์: กรณีศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ