60434 รายการที่ 6 ตอนที่ 4 การกำหนดขนาดตัวอย่างและความคลาดเคลื่อนทางสถิติ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60434 รายการที่ 6 ตอนที่ 4 การกำหนดขนาดตัวอย่างและความคลาดเคลื่อนทางสถิติ
2 มีนาคม 2566 | 0:00 | 525 | 0 |
แชร์ :

60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60434 �วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ รายการที่ 6 ตอนที่ 4 การกำหนดขนาดตัวอย่างและความคลาดเคลื่อนทางสถิติ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

































วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ