60434 รายการที่ 6 ตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60434 รายการที่ 6 ตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น
2 มีนาคม 2566 | 0:00 | 838 | 0 |
แชร์ :

60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ รายการที่ 6 ตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ